Ủy thác nhập khẩu phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc dự án Đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam ...

VINACT vui mừng thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp đồng về “Tư vấn lập văn kiện dự án hỗ trợ ký thuật cho dự án phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí ...

Gói thầu TN-01: Dịch vụ tư ván xây dựng Văn kiện "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên"(Báo cáo nghiên cứu khả thi)...

Tiếp nối sự thành công của giai đoạn 1, ngày 15/11/2012, thứ trưởng Bộ Tài chính thay mặt cho Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Cộng hoà Italia tại Việt Nam, ông Lorenzo Angeloni thay ...

Đất nước đang  trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, việc phải đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là nâng cấp và phát triển đô thị trở thành một nhu ...

Được tài trợ bằng Nguồn vốn ODA của Chính phủ ITALIA, Dự án được thực hiện với mục tiêu giải quyết yêu cầu thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải, ...

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company