Trang chủ » Dự án » Cơ sở dữ liệu - CNTT

Bookmark and Share

03-2021 Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến thành phố Phủ Lý

Tư vấn Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Việt Nam (VINACT) đã ký hợp đồng với Văn Phòng HĐND- UBND Thành Phố Phủ Lý, Hà Nam vào ngày 3/2021 để thực hiện gói thầu " Tư vấn Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật " thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống phòng họp trực tuyến thành phố Phủ Lý theo Quyết định phê duyệt số 26/QĐ- VP ngày 09/3/2021 của Chánh văn phòng HĐND – UBND Thành phố Phủ Lý.

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company