VINACT vui mừng thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp đồng về mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn 2016...

» Xem thêm

Dự án “Cung cấp thiết bị dạy nghề cho Trường Dạy nghề Quảng Bình” được tài trợ bằng nguồn vốn EDCF của Chính phủ Hàn Quốc là dự án cung cấp thiết bị đào tạo: ngành công nghệ ...

» Xem thêm

Tên của Dự án là “Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mêkông mở rộng“. Mục tiêu chính của Dự án là hướng tới sự phát triển du lịch bền vững và đóng góp ...

» Xem thêm

Khảo sát và lập đề cương và dự toán chi tiết...

» Xem thêm

Ủy thác nhập khẩu phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc dự án Đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam sử dụng ...

» Xem thêm

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company