VINACT vui mừng thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp đồng về mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn 2016...

» Xem thêm

Dự án “Cung cấp thiết bị dạy nghề cho Trường Dạy nghề Quảng Bình” được tài trợ bằng nguồn vốn EDCF của Chính phủ Hàn Quốc là dự án cung cấp thiết bị đào tạo: ngành công nghệ ...

» Xem thêm

Tên của Dự án là “Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mêkông mở rộng“. Mục tiêu chính của Dự án là hướng tới sự phát triển du lịch bền vững và đóng góp ...

» Xem thêm

VINACT vui mừng thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp đồng về “Tư vấn lập văn kiện dự án hỗ trợ ký thuật cho dự án phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh”....

» Xem thêm

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất (VILG) tỉnh Sơn La...

» Xem thêm

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company