Trang chủ » Dự án » Giáo dục - Đào tạo

Bookmark and Share

03-2020 Dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại trường Đại học Bách khoa, Hà Nội"

Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học tại trường Đại học Bách khoa, Hà Nội

Địa điểm dự án: Hà Nội, Việt Nam

Giá trị dự án: 155 triệu đôla Mỹ

Chủ đầu tư: Trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội

Nguồn vốn: Ngân hàng thế giới (WB)

Thời gian thực hiện: 2020 - 2023

Nhiệm vụ chính của Công ty VINACT trong dự án:

- Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị tòa nhà C7 (công trình cấp I) trên cơ sở nội dung được phê duyệt của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 3381/QĐ-BGDĐT ngày 03/10/2019 về việc phê duyệt Dự án thành phần thực hiện tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thuộc dự án Nâng cao chất lượng giáo dục đại học do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

 

 

Admin 26/10/2020

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company