Trang chủ » Tin tức

Bookmark and Share

CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN GẦN ĐÂY

CÁC DỰ ÁN ĐƯỢC THỰC HIỆN GẦN ĐÂY

Thời gian

Tên nhiệm vụ và mô tả ngắn gọn
các kết quả/đầu ra chính

Chủ đầu tư

Vai trò trong nhiệm vụ

6/2019 – 12/2019

Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Phù Yên tỉnh Sơn La

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

Tư vấn duy nhất

6/2019 – 12/2019

Tư vấn khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Yên Châu tỉnh Sơn La

 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La

Tư vấn duy nhất

12/2018- 6/2020

Tư vấn Giám sát thi công gói thầu xây lắp số 01 thuộc dự án: Đền bù, giải phóng mặt bằng, san lấp, xây dựng tường rào, hạ tầng kỹ thuật và làm đường vào khu đất xây dựng cụm công trình của Cục Cảnh sát phòng chát, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ tại tỉnh Hà Nam

Cục Cảnh sát phòng chát, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ

Tư vấn duy nhất

2/2018 – 5/2018

Dịch vụ ủy thác nhập khẩu, vận chuyển nội địa 03 xe chữa cháy và 01 xe thang chữa cháy đã qua sử dụng do Nhật Bản viện trợ.

Nội dung công việc cụ thể như sau:

Làm thủ tục xin Giấy xác nhận viện trợ của Bộ Tài chính và Thông quan hàng hóa. Làm thủ tục giải phóng hàng, giám sát vận chuyển hàng hóa và vận chuyển 01 xe thang chữa cháy từ cảng Hải Phòng về đến kho do bên A chỉ định tại Hà Nội. Làm thủ tục giải phóng hàng, giám sát vận chuyển hàng hóa và vận chuyển 03 xe chữa cháy từ cảng Sài Gòn về đến kho do bên A chỉ định tại thành phố Hồ Chí Minh, Thay Chủ đầu tư trả chi phí tại cảng .....

Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - BCA

Tư vấn duy nhất

3/2017 – 1/2019

Ủy thác nhập khẩu phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc dự án Đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam sử dụng vốn vay ưu đãi từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế (EDCF) của Hàn Quốc ( bao gồm 81 xe cứu hỏa các loại).

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

Thay Chủ đầu tư ký hợp đồng nhập khẩu với nhà cung cấp

Làm thủ tục nhập khẩu toàn bộ hàng hóa và giao Chủ đầu tư

Kiểm tra toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan của lô hàng

Phối hợp với Chủ đầu tư và Nhà cung cấp kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa và tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng

Tổ chức cho đoàn cán bộ của Chủ đầu tư sang công tác tại Hàn Quốc để được đào tạo về các loại xe trong dự án

Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - BCA

Tư vấn duy nhất

1/2017 – 6/2017

Ủy thác nhập khẩu 05 xe chữa cháy đã qua sử dụng do Hàn Quốc tài trợ

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

Thay Chủ đầu tư đàm phán, thuê vận chuyển và trả chi phí vận chuyển đường biển từ Hàn Quốc đến Việt Nam, thay Chủ đầu tư chi trả các chi phí khác và làm thủ tục xác nhận viện trợ, thông quan hàng hóa, giải phóng, giám sát vận chuyển hàng hóa về kho của Chủ đầu tư

Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - BCA

Tư vấn duy nhất

11/2016 - Nay 

Tư vấn thiết kế kỹ thuật và giám sát công trình nhà máy nước sinh hoạt 10.000 m3/ngày và trạm bơm tăng áp Hàm Thuận Bắc – Dự án Lĩnh vực nước Bình Thuận (Vốn ODA cuả Chính phủ Ý)

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-       Cập nhật dự án đầu tư, thiết kế cơ sở và chuẩn bị thiết kế chi tiết bản vẽ thi công cho nhà máy nước sinh hoạt 10.000 m3/ngày và trạm bơm tăng áp

Ban quản lý dự án lĩnh vực nước Bình Thuận.

 

Tư vấn chính: Studio Majone Ingegneri Associati

Tư vấn phụ

VinaCT

 

06 – 09/2016

Mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2016 của Bệnh viện đa khoa Giao thông vận tải Yên Bái

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-     Nhập khẩu và cung cấp các thiết bị y tế

-     Lắp đặt và chuyển giao công nghệ

-     Bảo hành, bảo trì thiết bị

Bệnh viện đa khoa Giao thông vận tải Yên Bái

Nhà thầu độc lập

05/2016 12/2018

Tư vấn lập văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TP Hồ Chí Minh

Nguồn vốn: Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

Tư vấn sẽ phải thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và nghiên cứu tài liệu để lập Văn kiện dự án trong phạm vi đối với các hợp phần của dự án hỗ trợ trợ kỹ thuật như sau:

•           Hợp phần A: Phát triển đô thị tích hợp theo định hướng giao thông công cộng (TOD), trong đó giao thông được tích hợp với sử dụng đất và thiết kế đô thị; ngoài ra dự án hỗ trợ kỹ thuật cũng giúp thành phố trong việc tạo dựng các cơ chế hợp tác công tư (PPP) và cơ chế nắm bắt giá trị (value capture).

•           Hợp phần B: Quy hoạch giao thông để tăng cường kết nối, hỗ trợ tích hợp hệ thống BRT với các loại hình vận tải khác cũng như kết nối tốt hơn ở kilomet cuối cùng bằng các phương thức giao thông không động cơ.

•           Hợp phần C: Tăng cường năng lực quản lý dự án cho UCCI trong việc thực hiện dự án PT GTX cũng như các hoạt động trong khuôn khổ khoản tài trợ bổ sung; và năng lực quản trị, kinh doanh của các cơ quan chức năng bao gồm Sở Giao thông Vận tải (SGTVT), sở Quy hoạch kiến trúc (SQHKT), và Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (MOCPT).

Ban quản lý đầu tư xâu dựng công trình giao thông – đô thị Thành phố

Tư vấn duy nhất

07/2015 đến 5/2016

Tư vấn hoạt động hỗ trợ soạn thảo Luật quy hoạch

Dự án VIE 00013 “Quỹ nghiên cứu  và Tư vấn Việt – Bỉ”

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

1. Hoàn thiện 04 báo cáo phục vụ soạn thảo Luật Quy hoạch gồm:

(i) Báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật về công tác quy hoạch;

(ii) Báo cáo tổng kết về công tác quy hoạch;

(iii) Báo cáo đánh giá tác động của các quy định pháp luật (RIA);

(iv) Báo cáo tổng kết kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch;

2. Nghiên cứu so sánh các loại quy hoạch đang được lập trên phạm vi 1 vùng lãnh thổ

3. Đánh giá công tác quy hoạch của Việt nam trên quan điểm của chuyên gia quốc tế

4. Hỗ trợ quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch (Luật Quy hoạch, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn)

Quỹ Nghiên cứu và Tư vấn Việt – Bỉ

Tư vấn duy nhất

06 – 09/2015

Mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn năm 2015 của Bệnh viện đa khoa Giao thông vận tải Yên Bái

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-     Nhập khẩu và cung cấp các thiết bị y tế

-     Lắp đặt và chuyển giao công nghệ

-     Bảo hành, bảo trì thiết bị

Bệnh viện đa khoa Giao thông vận tải Yên Bái

Nhà thầu độc lập

05/2015 đến 12/2015

Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng quy hoạch – Vốn ODA của WB

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-       Xây dựng các tiêu chí đánh giá các vấn đề chung

-       Xây dựng các tiêu chí đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu nêu trong Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt

-       Xây dựng các tiêu chí đánh giá công tác khảo sát, điều tra, thu thập số liệu, tài liệu và việc phân tích, đánh giá điều kiện phát triển của đối tượng quy hoạch

-       Xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đánh giá các tiền đề, chỉ tiêu dự báo phát triển

-       Xây dựng các công cụ đánh giá các phương án phát triển

-       Xây dựng các tiêu chí đánh giá về môi trường và phát triển bền vững

-       Xây dựng các tiêu chí đánh giá về tính khả thi của quy hoạch

Ban điều phối dự án “Quỹ chuẩn bị dự án”

Tư vấn duy nhất

07 – 08/2014

Cung cấp và lắp đặt thiết bị tin học cho dự án Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Ban Quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF.

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-     Nhập khẩu và cung cấp các thiết bị tin học

-     Lắp đặt và chuyển giao công nghệ

-     Bảo hành, bảo trì thiết bị

Ban Quản lý tiểu dự án HTKT sử dụng vốn PPTAF chuẩn bị dự án Tiểu dự án thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

(Nhà thầu chính là  Công ty CP Xuất nhập khẩu thiết bị khoa học và tư vấn quôc tế)

Nhà thầu độc lập

07/2014 đến 07/2016

Dự án Xây dựng trường Đại học Việt Đức tại Bình Dương – Vốn ODA của WB

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư bao gồm:

-       Lập tiêu chí đánh giá chất lượng thiết kế

-       Lập tiêu chí xác định chi phí của dự án

-       Lập bảng dự toán, quản lý khối lượng

-       Lập HSMT và xây dựng tiêu chí đánh giá HSDT lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Ban QLDA xây dựng trường Đại học Việt Đức

Tư vấn chính:  Langdon Seah Vietnam

Tư vấn phụ: VinaCT

03/2014 đến 12/2015

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc – thành phố Thái Nguyên – Nguồn vốn ODA của WB.

Dự án bao gồm 4 hợp phần như sau:

-       Hợp phần 1: Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị cấp III

-       Hợp phần 2: Nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị cấp I và cấp II

-       Hợp phần 3: Xây dựng các khu tái định cư

-       Hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và quản lý dự án

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

- Tư vấn xây dựng văn kiện chương trình đô thị miền núi phía Bắc TP Thái Nguyên

- Điều tra khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình,

- Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán

- Thực hiện các biện pháp quy hoạch tổng hợp và phát triển đô thị theo hướng tích hợp theo các nguyên tắc như: mật độ dân cư và phát triển được tối ưu hóa, các kế hoạch sử dụng đất khuyến khích sử dụng nhiều mục đích, phát triển đi cùng với giao thông công cộng chất lượng cao.

- Lập hồ sơ mời thầu, xây dựng tiêu chí đánh giá HSDT và đánh giá HSDT

- Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường,… cho các hạng mục đầu tư giai đoạn 1.

- Thực hiện các hoạt động giám sát và đánh giá

- Cung cấp hỗ trợ cho công tác quản lý dự án

Ban quản lý tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn PPTAF cho chuẩn bị chương trình đô thị miền núi phía Bắc – Tiểu dự án TP Thái Nguyên.

Thành viên liên danh

10/2013 đến 10/2014

Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng Sông Mekong – nguồn vốn ODA của ADB

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư bao gồm:

-       Lập Hồ sơ mời thầu;

-       Xây dựng tiêu chí đánh giá HSDT

-       Đánh giá HSDT tuyển chọn tư vấn thực hiện gói thầu hỗ trợ QLDA và XD năng lực và tập huấn đào tạo

Ban QLDA Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong tỉnh Quảng Trị

Tư vấn duy nhất

05/2013 đến 07/2013

Chương trình viện trợ của Chính phủ Italia cho ngành nước – giai đoạn 2

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong việc  lựa chọn công ty mua sắm thực hiện Chương trình bao gồm:

-       Lập hồ sơ mời thầu;

-       Xây dựng tiêu chí đánh giá HSDT

-       Đánh giá hồ sơ dự thầu

Cục quản lý nợ và Tài chính đối ngoại – Bộ tài chính

Tư vấn duy nhất

04/2013 đến 06/2013

Đầu tư xây dựng phòng khám đa khoa Giao thông vận tải thuộc Bệnh viện Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong việc lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị bao gồm:

-       Lập hồ sơ mời thầu;

-       Xây dựng tiêu chí đánh giá HSDT

-       Đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị

Cục Y tế giao thông vận tải

Tư vấn duy nhất

04/2012-04/2015

Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau (Nguồn vốn ODA Hàn Quốc)

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-       Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị. Hỗ trợ lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn vận hành, sử dụng, bảo hành, bảo trì thiết bị

-       Tư vấn xây dựng tiêu chí đánh giá cuối kỳ của dự án bao gồm đánh giá hiệu quả và chất lượng.

Công ty Ecomedi – Hàn Quốc

Tư vấn duy nhất

02/2012-06/2012

Cung cấp dịch vụ nhập khẩu trang thiết bị thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc”

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-       Thay mặt Chủ đầu tư làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu hang hóa

-       Thay mặt Chủ đầu tư xin giấy phép nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu.

-       Thay mặt Chủ đầu tư chuẩn bị bộ tờ khai và mở tờ khai nhập khẩu, nhận hàng, giao hàng đến địa điểm lắp đặt.

-       Thay mặt Chủ đầu tư liên lạc với các cơ quan chức năng để làm thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra Vinacontrol và thông quan hàng hóa.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau

Nhà thầu độc lập

08/2012- 08/2015

Đầu tư trang thiết bị dạy nghề cho Trường Trung cấp nghề Ayunpa – Gia Lai (Nguồn vốn ODA Hàn Quốc)

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-       Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị. Hỗ trợ lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn vận hành, sử dụng, bảo hành, bảo trì thiết bị

-       Tư vấn xây dựng tiêu chí đánh giá cuối kỳ của dự án bao gồm đánh giá hiệu quả và chất lượng.

Công ty R&Tech Korea

Tư vấn duy nhất

04/2012-08/2012

Cung cấp dịch vụ nhập khẩu trang thiết bị thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị  dạy nghề cho  Trường Trung cấp nghề Ayunpa – Gia Lai bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc”

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-       Thay mặt Chủ đầu tư làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu hàng hóa

-       Thay mặt Chủ đầu tư xin giấy phép nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu.

-       Thay mặt Chủ đầu tư chuẩn bị bộ tờ khai và mở tờ khai nhập khẩu, nhận hàng

-       Cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, nâng, hạ và giao hàng đến địa điểm lắp đặt.

-       Thay mặt Chủ đầu tư liên lạc với các cơ quan chức năng để làm thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra Vinacontrol và thông quan hàng hóa.

BQL DA đầu tư TTBPV giảng dạy trường TCN Ayunpa

Nhà thầu độc lập

08/2011-12/2011

Cung cấp dịch vụ nhập khẩu trang thiết bị thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị dạy nghề cho Trường Trung cấp nghề Quảng Bình bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc”

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-       Thay mặt Chủ đầu tư làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu hàng hóa

-       Thay mặt Chủ đầu tư xin giấy phép nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu.

-       Thay mặt Chủ đầu tư chuẩn bị bộ tờ khai và mở tờ khai nhập khẩu, nhận hàng

-       Cung cấp dịch vụ vận chuyển nội địa, nâng, hạ và giao hàng đến địa điểm lắp đặt

-       Thay mặt Chủ đầu tư liên lạc với các cơ quan chức năng để làm thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra Vinacontrol và thông quan hàng hóa.

Trường Trung cấp nghề Quảng Bình

Nhà thầu độc lập

03/2010 – 03/2013

Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Hà Trung (Nguồn vốn ODA Hàn Quốc)

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-       Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị. Hỗ trợ lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn vận hành, sử dụng, bảo hành, bảo trì thiết bị

-       Tư vấn xây dựng tiêu chí đánh giá cuối kỳ của dự án bao gồm đánh giá hiệu quả và chất lượng.

Công ty Bionet – Hàn Quốc

 

Tư vấn duy nhất

10/2011- 10/2014

Cung cấp thiết bị dạy nghề cho Trường Trung cấp nghề Quảng Bình (Nguồn vốn ODA Hàn Quốc)

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-       Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị. Hỗ trợ lắp đặt, đào tạo, hướng dẫn vận hành, sử dụng, bảo hành, bảo trì thiết bị

-       Tư vấn xây dựng tiêu chí đánh giá cuối kỳ của dự án bao gồm đánh giá hiệu quả và chất lượng.

Công ty R&Tech Korea

Tư vấn duy nhất

11/2011 đến 09/2012

Đầu tư xây dựng công trình: hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành – Quảng Nam (Vốn ODA Chính phủ Ý)

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong việc lựa chọn tư vấn nước ngoài thực hiện công tác thiết kế và giám sát thi công cho công trình bao gồm:

-       Lập HSMT;

-       Xây dựng tiêu chí đánh giá HSDT

-       Đánh giá HSDT.

BQL các dự án đầu tư & XD – Công ty  Cấp thoát nước và CTĐT Quảng Nam

Tư vấn duy nhất

12/2009 đến 05/2011

Dự án đầu tư xây dựng công trình bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre (Nguồn vốn ODA Hàn Quốc)

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-       Tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

-       Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng,

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bến Tre

Liên danh với Công ty CP tư vấn xây dựng công nghiệp và Đô thị Việt Nam

11/2009-2/2010

Cung cấp dịch vụ ủy thác nhập khẩu trang thiết bị thuộc dự án “Đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa Hà Trung – Thanh Hóa bằng nguồn vốn ODA Hàn Quốc”

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

-       Thay mặt Chủ đầu tư làm thủ tục xin miễn thuế nhập khẩu hang hóa

-       Thay mặt Chủ đầu tư xin giấy phép nhập khẩu các mặt hàng thuộc danh mục phải xin giấy phép nhập khẩu.

-       Thay mặt Chủ đầu tư chuẩn bị bộ tờ khai và mở tờ khai nhập khẩu, nhận hàng, giao hàng đến địa điểm lắp đặt.

-       Thay mặt Chủ đầu tư liên lạc với các cơ quan chức năng để làm thủ tục kiểm tra chất lượng, kiểm tra Vinacontrol và thông quan hàng hóa.

Bệnh viện đa khoa Hà Trung – Thanh Hóa

Nhà thầu độc lập

11/2009

Cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện Bắc Thăng Long

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư bao gồm:

-       Lập HSMT

-       Xây dựng tiêu chí đánh giá HSDT

-       Đánh giá HSDT.

-       Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Bệnh viện Bắc Thăng Long

Tư vấn duy nhất

10/2009 đến 06/2010

Đầu tư xây dựng chung cư CT1 thuộc khu đô thị mới Nam An Khánh (Tổng CTCPĐTPT Đô thị &KCN Sông Đà)

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính: Lập dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng loại "chìa khóa trao tay" (Turnkey)

Công ty TNHH một thành viên Sudico An Khánh

Tư vấn duy nhất

11/2009 đến 09/2012

Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau giai đoạn 1 (Nguồn vốn ODA Chính phủ Ý)

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong việc  lựa chọn tư vấn nước ngoài  thực hiện công tác thiết kế và giám sát thi công cho công trình bao gồm:

-       Lập HSMT, 

-       Xây dựng tiêu chí đánh giá HSDT  

-       Đánh giá HSDT.

Công ty cấp thoát nước & CTĐT Cà Mau

Tư vấn duy nhất

10/2009 đến 05/2012

Dự án xây dựng Học viện âm nhạc Huế (Nguồn vốn ngân sách)

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình và xây dựng tiêu chí đánh giá đầu kỳ dự án

Học viện âm nhạc Huế

Tư vấn duy nhất

05/2008 đến 11/2009

Gói thầu CP01: “Cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB)”

Mục đích của gói hỗ trợ kỹ thuật này là cung cấp các hỗ trợ cho VDB ở hội sở chính cũng như ở các chi nhánh có liên quan tới Chương trình cấp nước cho các đô thị đồng bằng Sông Cửu Long (Nguồn vốn AFD – Pháp) cả hai mặt về thẩm định và quản lý dự án.

Gói thầu hỗ trợ kỹ thuật cho VDB bao gồm :

(i) Thiết lập hệ thống tư liệu về Chương trình và hỗ trợ khởi động Chương trình (hướng dẫn thực hiện, hội thảo “khởi động” v.v…);

(ii) xây dựng năng lực liên quan tới các kỹ năng và thực tiễn quản lý Chương trình (thẩm định dự án, quản lý đấu thầu, quản lý tài chính, vv..).

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:  Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong việc lập kế hoạch đấu thầu, lập hồ sơ mời bày tỏ quan tâm, lựa chọn danh sách ngắn để mời tham gia quy trình tuyển chọn tư vấn; Lập hồ sơ mời thầu, xây dựng tiêu chí lựa chọn tư vấn; Tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi nhằm tuyển chọn tư vấn phần hỗ trợ kỹ thuật theo Thỏa ước tài trợ số CVN 301302 ngày 22/10/2007 ký giữa Bộ Tài chính – Chính phủ Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Ngân hàng phát triển Việt Nam

Tư vấn duy nhất

05/2008 đến 11/2009

Chương trình cấp nước cho các đô thị đồng bằng Sông Cửu Long (Nguồn vốn AFD – Pháp)

Gói thầu CP02: “Dịch vụ tư vấn Hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty cấp nước địa phương tại Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long và Bến Tre – Khu vực đồng bằng sông Cửu Long”

Mục đích của dịch vụ tư vấn gồm 2 nội dung:

- Hỗ trợ dài hạn trong việc nâng cao năng lực kỹ thuật, thương mại và quản lý của các công ty cấp nước dựa trên kế hoạch hành động nâng cao năng lực;

- Trong suốt thời gian của Chương trình, hỗ trợ cho việc quảng bá, xác định và lập các dự án đơn lẻ để nộp hồ sơ đề nghị vay vốn thực hiện dự án từ hợp phần tín dụng theo đúng các tiêu chuẩn hợp lệ, các nguyên tắc và thủ tục của Chương trình.

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:  Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho chủ đầu tư trong việc lập kế hoạch đấu thầu tư vấn, lập hồ sơ mời bày tỏ quan tâm, xây dựng tiêu chí và lựa chọn danh sách ngắn để mời tham gia quy trình tuyển chọn tư vấn; Lập hồ sơ mời thầu tư vấn, xây dựng tiêu chí lựa chọn tư vấn;  Tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi nhằm tuyển chọn tư vấn phần hỗ trợ kỹ thuật theo Thỏa ước tài trợ số CVN 301302 ngày 22/10/2007 ký giữa Bộ Tài chính – Chính phủ Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp (AFD)

Ngân hàng phát triển Việt Nam

Tư vấn duy nhất

03/2007 đến 05/2007

Dự án thành lập Bệnh viện Phương Mai

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính: Lập báo cáo tiền khả thi thành lập Bệnh viện Phương Mai

Công ty cổ phần nhựa y tế MEDIPLAST

Tư vấn duy nhất

04/2006 đến 05/2007

Dự án mua sắm, lắp đặt thiết bị làm nóng bể nước biểu diễn Nhà hát múa rối nước Thăng Long – HN

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính: Tư vấn lập báo cáo đầu tư

Nhà hát múa rối Thăng Long

Tư vấn duy nhất

03/2006 đến 10/2012

Dự án đầu tư trang thiết bị y tế Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới Quảng Bình (Vồn ODA Chính phủ Phần Lan)

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính: tư vấn lập dự án đầu tư và xây dựng tiêu chí đánh giá đầu kỳ dự án.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới Quảng Bình

 

Tư vấn duy nhất

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company