Trang chủ » Dự án » Cấp thoát nước - Phát triển đô thị

Bookmark and Share

Chương trình cấp nước đô thị vừa và nhỏ Đồng bằng Sông Cửu Long

Chương trình Cấp nước đô thị vừa và nhỏ Đồng bằng sông Cửu Long được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp AFD. Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB  là chủ nhiệm chương trình. Chương trình được triển khai tại 6 tỉnh: An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, Trà Vinh, Vĩnh Long với tổng vốn đầu tư 32 triệu EUR từ nguồn vốn ODA của AFD, trong đó 30 triệu EUR sử dụng cho Hợp phần Tín dụng đầu tư theo hình thức cho vay lại và 2 triệu EUR sử dụng cho Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật theo hình thức viện trợ không hoàn lại.

 


Các mục tiêu tổng quát của Chương trình được tóm tắt như sau:


 • Tăng cường mức độ bao phủ của dịch vụ cấp nước đô thị;
 • Cải thiện hiệu quả hoạt động của các công ty nước tỉnh mục tiêu thuộc Chương trình;
 • Quảng bá về mô hình quỹ đầu tư ngành nước.


VINACT tham gia chương trình với vai trò là tư vấn hồ trợ chuẩn bị thực hiện dự án, với nhiệm vụ cụ thể như sau:


Thực hiện đấu thấu quốc tế rộng rãi, nhằm tuyển chọn tư vấn thực hiện hợp phần hỗ trợ kỹ thuật theo Thỏa thuận tài trợ số CVN 301302 ngày 22/10/2007 ký giữa Bộ Tài chính – Chính phủ Việt Nam và Cơ quan phát triển Pháp AFD gồm:


 •   Lập kế hoạch đấu thầu tư vấn
 •   Lập hồ sơ mời bày tỏ quan tâm
 •   Xây dựng tiêu chí và lựa chọn danh sách ngắn để mời tham gia quy trình tuyển chọn tư vấn
 •   Lập hồ sơ mời thầu tư vấn
 •   Tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn….
Các tin cùng chủ đề

Đối tác
 • VINACT Company
 • VINACT Company
 • VINACT Company
 • VINACT Company
 • VINACT Company
 • VINACT Company