Trang chủ » Dự án » Cấp thoát nước - Phát triển đô thị

Bookmark and Share

Chương trình viện trợ của Italia cho lĩnh vực nước giai đoạn 2

Tiếp nối sự thành công của giai đoạn 1, ngày 15/11/2012, thứ trưởng Bộ Tài chính thay mặt cho Chính phủ Việt Nam và Đại sứ Cộng hoà Italia tại Việt Nam, ông Lorenzo Angeloni thay mặt cho Chính phủ Italia đã ký kết Hiệp định viện trợ cho “Chương trình hỗ trợ hàng hoá ngành nước (giai đoạn 2)”. Tên dự án: Chương trình hỗ trợ hàng hóa ngành nước (Giai đoạn 2)

Hiệp định viện trợ: 2,4 triệu Euro

VINACT được lựa chọn cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Gói thầu 1 của Chương trình, cụ thể bao gồm lập Hồ sơ mời thầu (HSMT) và đánh giá Hồ sơ dự thầu (HSDT) để lựa chọn Công ty Mua sắm và Công ty Kiểm toán.

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company