Trang chủ » Dự án » Cơ sở dữ liệu - CNTT

Bookmark and Share

Đề án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”

Đề án: “Ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”

Địa điểm dự án: Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam

Chủ đầu tư: Ban Quản lý Làng Văn hóa – du lịch các dân tộc Việt Nam

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Thời gian thực hiện: 2020

Nhiệm vụ chính của VinaCT trong dự án:

- Thực hiện khảo sát và và lập đề cương và dự toán chi tiết thuộc Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam”

Cán bộ TVGS của VINACT làm việc với Chủ đầu tư và Nhà thầu trong các buổi họp.

 

Cán bộ TVGS của VINACT làm việc với Chủ đầu tư và Nhà thầu rà soát và điều chỉnh bản đồ số hóa
Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

 

Cán bộ TVGS cùng đại diện Chủ đầu tư và Nhà thầu kiểm tra thiết bị phần cứng tại chân công trình.

 

Admin 26/10/2020

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company