Trang chủ » Dự án » Cấp thoát nước - Phát triển đô thị

Bookmark and Share

Dự án Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau giai đoạn 1 đến năm 2010

 

 

 

 

Là một phần của chương trình hỗ trợ cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải tại 3 tỉnh Quảng Nam, Bình Thuận và Cà Mau. "Dự án Cải tạo và Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau"  nằm trong quy hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Cà Mau,  sẽ góp phần giúp địa phương xây dựng và cải tạo hệ thống thoát nước và xử lý nước thải giúp cải thiện vệ sinh môi trường cho khu vực đô thị thành phố Cà Mau.

 

 

 

Tên dự án: Cải tạo và Xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau giai đoạn 1

 

 

 Chủ đầu tư: Công ty Cấp thoát nước và CTĐT Cà Mau

 

 Nguồn vốn: Nguồn vốn tín dụng ưu đãi Italy và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam

 

 Thời gian thực hiện: 11/2009 - 09/2012

 Địa điểm thực hiện: Thành phố Cà Mau

 

Nhiệm vụ: Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu lựa chọn tư vấn nước ngoài (Tư vấn thiết kế kỹ thuật, lập dự toán chi tiết, tổng dự toán và giám sát thi công xây lắp) Dự án Cải tạo và xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Cà Mau giai đoạn 1 đến năm 2010, bao gồm:

 

1. Lập hồ sơ mời thầu

 

2. Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn tư vấn

 

3. Tổ chức đấu thầu tuyển chọn tư vấn: mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, mở thầu, đóng thầu, phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu (phân tích năng lực tài chính, năng lực về kỹ thuật, chuyên môn....của đơn vị dự thầu nước ngoài). 

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company