Trang chủ » Dự án » Cấp thoát nước - Phát triển đô thị

Bookmark and Share

Dự án ĐTXD HT thoát nước và vệ sinh môi trường KĐT Núi Thành – Quảng Nam

 

Được tài trợ bằng Nguồn vốn ODA của Chính phủ ITALIA, Dự án được thực hiện với mục tiêu giải quyết yêu cầu thoát nước mưa, thoát nước thải sinh hoạt và xử lý nước thải, bảo vệ và nâng cấp môi trường trong khu vực dự án, phục vụ đời sống nhân dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của đô thị bền vững cho Khu đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam


 

Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành – Quảng Nam

Tên chủ đầu tư: BQL các dự án đầu tư & XD – Công ty Cấp thoát nước và CTĐT Quảng Nam

 

Thời gian thực hiện: 11/2011 – 09/2012

 

 

Tham gia dự án với tư cách là Tư vấn hỗ trợ, VINACT thực hiện các nhiệm vụ: Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu lựa chọn tư vấn nước ngoài (Tư vấn thiết kế kỹ thuật, lập dự toán chi tiết, tổng dự toán và giám sát thi công xây lắp) dự án Đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường Khu đô thị Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, bao gồm:

 

1. Lập hồ sơ mời thầu

2. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá lựa chọn nhà thầu tư vấn

3. Phân tích, đánh giá lựa chọn nhà thầu (phân tích năng lực tài chính, năng lực về kỹ thuật, chuyên môn....của đơn vị dự thầu nước ngoài).

 

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company