Trang chủ » Dự án » Văn hóa - Xã hội

Bookmark and Share

Dự án Mua sắm lắp đặt thiết bị làm nóng bể nước biểu diễn Nhà hát múa rối nước Thăng Long - Hà Nội

Tên dự án: Dự án Mua sắm lắp đặt thiết bị làm nóng bể nước biểu diễn Nhà hát múa rối nước Thăng Long - Hà Nội

Chủ đầu tư: Nhà hát múa rối Thăng Long

Nguồn vốn: Ngân sách

Thời gian thực hiện: 04/2006 - 05/2007

Địa điểm thực hiện: Nhà hát múa rối Thăng Long, 57B, Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhiệm vụ: Tư vấn lập hồ sơ báo cáo đầu tư: Mua sắm, lắp đặt thiết bị làm nước nóng bể biểu diễn múa rối

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company