Trang chủ » Dự án » Văn hóa - Xã hội

Bookmark and Share

Dự án Phát triển du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng

Tên của Dự án là “Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mêkông mở rộng“. Mục tiêu chính của Dự án là hướng tới sự phát triển du lịch bền vững và đóng góp cho vào sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt tập trung vào xoá đói giảm nghèo, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, bảo vệ di sản thiên nhiên và di sản văn hóa,...

Tên dự án: Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng

Tên chủ đầu tư: BQL Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mê Kong mở rộng

Tài chính cho dự án được huy động từ hai nguồn: vốn ODA do Chính phủ vay từ ADB, được hạch toán vào Ngân sách Nhà nước và ghi cấp phát cho 5 tỉnh thuộc dự án và nguồn vốn đối ứng do ngân sách Trung ương cấp.

Thời gian thực hiện: 05/2009 – 02/2010

Địa điểm thực hiện:  các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế

Nhiệm vụ: Lập tổng dự toán

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company