Trang chủ » Tin tức

Bookmark and Share

Dự án: Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm chè Thái Nguyên

Dự án "Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm chè Thái Nguyên"  

 

 

 

Công ty Tư vấn và Công nghệ Việt Nam (VinaCT) và Chủ đầu tư là Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế và Môi trường đã ký hợp đồng tư vấn cho Dự án "Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm chè Thái Nguyên" với nhiệm vụ và phạm vi công việc chính của Hợp đồng tư vấn là:

-       Nghiên cứu tình hình thực tế về sản xuất và chế biến đối với sản phẩm chè tại Thái Nguyên và có so sánh với các vùng khác trong cả nước.

-       Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm chè bao gồm nhưng không giới  hạn các nội dung chính sau

+ Vùng sản xuất

+ Giống và gốc ghép

+ Quản lý đất và giá thể

+ Phân bón và chất phụ gia

+ Nước tưới

+ Sử dụng hóa chất, thuốc BVTV

+ Thu hoạch, bảo quản và vận chuyển sản phẩm

+ Quản lý và xử lý nước thải

+ Người lao động

+ Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm

+ Kiểm tra nội bộ

+ Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company