Trang chủ » Tin tức

Bookmark and Share

Dự án: Xây dựng tiêu chí đánh giá chuỗi giá trị dừa Bến Tre

Dự án "Xây dựng tiêu chí đánh giá chuỗi giá trị dừa Bến Tre"  

 

Công ty Tư vấn và Công nghệ Việt Nam (VinaCT) và Chủ đầu tư là Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế và Môi trường đã ký hợp đồng tư vấn cho Dự án "Xây dựng tiêu chí đánh giá chuỗi giá trị dừa Bến Tre" với nhiệm vụ và phạm vi công việc chính của Hợp đồng tư vấn là:

-       Nghiên cứu tình hình thực tế về sản xuất và chế biến đối với sản phẩm dừa tại Bến Tre và có so sánh với các vùng khác trong cả nước.

-       Xây dựng tiêu chí đánh giá chuỗi giá trị sản phẩm dừa Bến Tre bao gồm nhưng không giới  hạn các nội dung chính sau

+ Người trồng, thương nhân và các cơ sở doanh nghiệp chế biến sản phẩm dừa

+ Các tác nhân có chức năng hỗ trợ, cung cấp hàng hóa đầu vào, dịch vụ khoa học công  nghệ và thông tin thị trường

+ Các cơ quan xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company