Trang chủ » Tin tức

Bookmark and Share

Lễ ký hợp đồng tư vấn cho gói thầu TN-01: Dịch vụ tư vấn xây dựng Văn kiện

 

 

Ngày 19 tháng 3 năm 2014 Công ty Tư vấn và Công nghệ Việt Nam (VinaCT) và Chủ tư là Ban quản lý Tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn PPTAF cho chuẩn bị "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên" đã ký hợp đồng tư vấn cho gói thầu TN-01: Dịch vụ tư vấn xây dựng Văn kiện "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên"(Báo cáo nghiên cứu khả thi), Điều tra khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lập Hồ sơ mời thầu, Báo cáo đánh giá tác động môi trường... cho các hạng mục đầu tư giai đoạn 1.

 

Nhiệm vụ chính của gói thầu là: Chuẩn bị  xây dựng văn kiện dự án cho thành phố Thái Nguyên, các hồ sơ khảo sát xây dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết và các báo cáo hỗ trợ cho các hạng mục giai đoạn 1 (2015-2016) theo chính sách và quy định của Chính phủ Việt Nam và Ngân hành Thế giới.

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company