Trang chủ » Dự án

Bookmark and Share

Tư vấn lập văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TP Hồ Chí Minh

Tư vấn lập văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật cho dự án Phát triển giao thông xanh TP Hồ Chí Minh

Nguồn vốn: Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ

Phạm vi công việc, kết quả đầu ra chính:

Tư vấn sẽ phải thực hiện các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và nghiên cứu tài liệu để lập Văn kiện dự án trong phạm vi đối với các hợp phần của dự án hỗ trợ trợ kỹ thuật như sau:

•           Hợp phần A: Phát triển đô thị tích hợp theo định hướng giao thông công cộng (TOD), trong đó giao thông được tích hợp với sử dụng đất và thiết kế đô thị; ngoài ra dự án hỗ trợ kỹ thuật cũng giúp thành phố trong việc tạo dựng các cơ chế hợp tác công tư (PPP) và cơ chế nắm bắt giá trị (value capture).

•           Hợp phần B: Quy hoạch giao thông để tăng cường kết nối, hỗ trợ tích hợp hệ thống BRT với các loại hình vận tải khác cũng như kết nối tốt hơn ở kilomet cuối cùng bằng các phương thức giao thông không động cơ.

•           Hợp phần C: Tăng cường năng lực quản lý dự án cho UCCI trong việc thực hiện dự án PT GTX cũng như các hoạt động trong khuôn khổ khoản tài trợ bổ sung; và năng lực quản trị, kinh doanh của các cơ quan chức năng bao gồm Sở Giao thông Vận tải (SGTVT), sở Quy hoạch kiến trúc (SQHKT), và Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (MOCPT).

 

 

Admin

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company