Trang chủ » Dự án » Cấp thoát nước - Phát triển đô thị

Bookmark and Share

VINACT ký hợp đồng tư vấn với BQL đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố

VINACT vui mừng thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp đồng về “Tư vấn lập văn kiện dự án hỗ trợ ký thuật cho dự án phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh”.

Thông tin chi tiết hợp đồng như sau:

Hợp đồng: về việc Tư vấn lập văn kiện dự án hỗ trợ ký thuật cho dự án phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí Minh;

Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho dự án phát triển giao thông thành phố Hồ Chí Minh do Ngân hàng thế giới (WB) tài trợ

Chủ đầu tư: BQL đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị thành phố

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Giá trị hợp đồng: 403.000.000 Đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company