Trang chủ » Dự án » Giáo dục - Đào tạo

Bookmark and Share

Xây dựng Học viện Âm nhạc Huế

Dựa trên tình hình thực tế của việc nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn của giới âm nhạc cũng như nhu cầu của công chúng thì việc xây dựng Học viện Âm nhạc Huế là một sự cần thiết thật sự, đáp ứng nguyện vọng về đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, là điểm nhấn văn hóa của Thành phố Festival Huế.
Tên Dự án:  Xây dựng Học viện âm nhạc Huế


Tên chủ đầu tư:  Học viện Âm nhạc Huế

 

Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

 

Thời gian thực hiện: 10/2009 – 5/2012

 

Địa điểm thực hiện: Lê Lợi, Thành phố Huế

 

Nhiệm vụ: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

 

+ Lập thuyết minh báo cáo dự án đầu tư

 

+ Lập bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm bản thuyết minh thiết kế và các bản vẽ thể hiện được các giải pháp về kiến trúc (Kích thước, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng), phương án kết cấu chính, các giải pháp về các hệ thống kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật chủ yếu của công trình, kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực, phương án công nghệ….


Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company