Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị tòa nhà C7 (công trình cấp I) trên cơ sở nội dung được phê duyệt của Bộ trưởng ...

Dự án “Cung cấp thiết bị dạy nghề cho Trường Dạy nghề Quảng Bình” được tài trợ bằng nguồn vốn EDCF của Chính phủ Hàn Quốc là dự án cung cấp thiết bị đào tạo: ngành ...

Trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu hiện nay, các nhà quản lý giáo dục và đào tạo Việt Nam đã mạnh dạn đầu tư áp dụng khoa học kỹ ...

Dựa trên tình hình thực tế của việc nghiên cứu, giảng dạy, biểu diễn của giới âm nhạc cũng như nhu cầu của công chúng thì việc xây dựng Học viện Âm nhạc Huế là một ...

Với vai trò là tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị cho dự án, Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Việt Nam đã thực hiện thành công việc giám sát lắp đặt thiết ...

01

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company