Lịch sử phát triển

Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Việt Nam (VINACT) được hình thành và phát triển trên hơn 16 năm lịch sử: Công ty TNHH Khang Phong được thành lập vào ngày 01/02/1997 theo giấy phép số ...

Năng lực công ty

Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Việt Nam thực hiện các hoạt động kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau như sau:   -          Kinh doanh thiết bị: Cung cấp và lắp đặt trang thiết ...

Lĩnh vực hoạt động

Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Việt Nam được thành lập vào ngày 01/02/1997 theo giấy phép thành lập công ty số 2944/GP/TLDN của UBND Thành phố Hà Nội với tên gọi ban đầu ...

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company