Vinact.com.vn...

"Hội thảo Luật quy hoạch - Hướng tới phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu" nhằm tìm cơ hội phát triển luật quy hoạch với vai trò quan trọng đối với quá ...

VINACT vui mừng thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp đồng về mua sắm thiết bị phục vụ công tác chuyên môn 2016...

VINACT vui mừng thông báo đã đạt được thỏa thuận hợp đồng về “Tư vấn lập văn kiện dự án hỗ trợ ký thuật cho dự án phát triển giao thông xanh Thành phố Hồ Chí ...

Ngày 22 tháng 7 năm 2015 Công ty Tư vấn và Công nghệ Việt Nam (VinaCT) , Quỹ nghiên cứu và Tư vấn do Vương quốc Bỉ tài trợ và Vụ Quản lý quy hoạch( Bộ ...

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company