Ủy thác nhập khẩu phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc dự án Đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam ...

Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị tòa nhà C7 (công trình cấp I) trên cơ sở nội dung được phê duyệt của Bộ trưởng ...

Ủy thác nhập khẩu phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc dự án Đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Việt Nam ...

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company