Trang chủ » Tin tức

Bookmark and Share

Dự án Hỗ trợ soản thảo luật quy hoạch

Ngày 22 tháng 7 năm 2015 Công ty Tư vấn và Công nghệ Việt Nam (VinaCT) , Quỹ nghiên cứu và Tư vấn do Vương quốc Bỉ tài trợ và Vụ Quản lý quy hoạch ( Bộ kế hoạch đầu tư) đã tiến hành việc ký kết  hợp đồng tư vấn “Hỗ trợ soản thảo luật quy hoạch”.

Dự án này nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam (trực tiếp  là Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) giải quyết, một số vấn đề mới, và phức tạp liên quan đến việc hoàn thiện dự thảo Luật Quy hoạch nhằm mục đích :

-Luật qui hoạch được ban hành phải đáp ứng được yêu cầu trong việc điều chỉnh thống nhất các loại quy hoạch trên phạm vi cả nước;

-Đổi mới nội dung và phương pháp lập quy hoạch để làm cho quy hoạch thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững;

-Công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch tập trung vào một đầu mối chịu trách nhiệm để giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của nhà nước được thống nhất từ trung ương đến địa phương;

-Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra thực hiện quy hoạch; gắn với cải cách thủ tục hành chính trong đầu tư, kinh doanh và xử lý nghiêm các vi phạm quy hoạch.

- Thời gian thực hiện hợp đồng:: Từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2016.

Các tin cùng chủ đề

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company