Các dự án do Công ty TNHH Tư vấn và Công nghệ Việt Nam thực hiện gần đây...

"Hội thảo Luật quy hoạch - Hướng tới phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu" nhằm tìm cơ hội phát triển luật quy hoạch với vai trò quan trọng đối với quá ...

Ngày 22 tháng 7 năm 2015 Công ty Tư vấn và Công nghệ Việt Nam (VinaCT) , Quỹ nghiên cứu và Tư vấn do Vương quốc Bỉ tài trợ và Vụ Quản lý quy hoạch( Bộ ...

Dự án "Xây dựng tiêu chí đánh giá chuỗi giá trị dừa Bến Tre"     Công ty Tư vấn và Công nghệ Việt Nam (VinaCT) và Chủ đầu tư là Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế và ...

Dự án "Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm chè Thái Nguyên"         Công ty Tư vấn và Công nghệ Việt Nam (VinaCT) và Chủ đầu tư là Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế ...

Dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên" có mức đầu tư khoảng 20 triệu USD từ khoản vay ưu đãi của Ngân hàng thế giới....

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company