Tên của Dự án là “Dự án Phát triển Du lịch bền vững tiểu vùng sông Mêkông mở rộng“. Mục tiêu chính của Dự án là hướng tới sự phát triển du lịch bền vững và ...

Tên dự án: Dự án Mua sắm lắp đặt thiết bị làm nóng bể nước biểu diễn Nhà hát múa rối nước Thăng Long - Hà Nội Chủ đầu tư: Nhà hát múa rối Thăng Long Nguồn vốn: ...

01

Đối tác
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company
  • VINACT Company